12th Meeting Review

Như lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười…chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới. Để lúa reo mừng tựa vẫy tay.”